head


HOME หมู่ 3 ถ. ดอนหวายนาไร่ใหญ่ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
นายนิยม   รักพรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม  ได้นำคณะครู และนักเรียนเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาของโรงเรียน เพื่อเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันพุธที่ 2  ธันวาคม 2558

ชาวนาสมัยก่อนคิดว่าข้าวสามารถเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติโดยไม่ต้องทำการปลูก แต่ต่อมามนุษย์เริ่มได้มีการเรียนรู้และสังเกตถึงการเจริญเติบโตของต้นข้าวว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร จึงได้นำเอาเมล็ดข้าวมาทดลองเพาะปลูกไว้ใกล้ๆ กับที่อยู่อาศัยและทำการสังเกตแล้วทำการศึกษาจึงพบว่าข้าวเกิดมาได้อย่างไร การทำนาสมัยก่อนจะใช้เมล็ดในการเพาะปลูกเหมือนๆกับการปลูกข้าวไร่ จึงทำให้มีการรกร้างถางป่าเพื่อทำการปลูกข้าวไปเรื่อยๆ แต่ต่อมาได้มีการคิดค้นและพบวิธีการปลูกข้าวแบบปักดำขึ้น และก็พบว่าข้าวสามารถปลูกได้ปลายครั้งในรอบปี รวมถึงการทำอย่างไรถึงจะได้ข้าวที่ดี มีคุณภาพและมีปริมาณมากด้วย สำหรับประเทศไทยได้มีการค้นพบว่าได้เริ่มทำการเพาะปลูกข้าวด้วยวิธีการปักดำตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ และได้มีการพัฒนาวิธีการปลูกเรื่อยมา จนมาถึงในสมัยปัจจุบันได้มีวิธีการปลูกข้าวที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปซึ่งขึ้นอยู่กับภูมิประเทศของแต่ละท้องถิ่น


News Social Network

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด »

จัดซื้อจัดจ้างภายใน

กำลังรอข้อมูลใหม่นะคะ..

ข่าวประชาสัมพันธ์/แจ้งโรงเรียน จากกลุ่มงาน สพม.29

ss

ข่าวการศึกษา


รวมแหล่งเรียนรู้ เตรียม AEC

image เตรียมสอบ O NET

O- NET คืออะไร

ข้อสอบ O NET ย้อนหลัง

ภาษาอังกฤษออนไลน์

ข้อสอบ ป.6 ,ม.3,ม.6

ข้อสอบ พร้อมเฉลย

เตรียมสอบNT

แนวข้อสอบ NT ป.๓

คลังข้อสอบNT ป.๖

คณิตศาสตร์ ตามตัวชี้วัด ป.๓

ข้อสอบ ป.๓

ข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด

เว็บขยันทำข้อสอบ

ตัวประกอบ ห.ร.มและค.ร.น

เฉลยข้อสอบ O NET

รวมข้อสอบ O NET

ข้อสอบ online ป.1-6

รวมข้อสอบ O NET

แนวข้อสอบ O-NET เฉลย

เตรียมสอบ O -NET ป.6 ม.3

เตรียมสอบPre-O net

คลังข้อสอบ

ทดสอบความรู้
image เรียนรู้งานวิจัย

ตัวอย่างงงานวิจัย

การหาIOC,E1,E2

การหาคุณภาพแบบทดสอบ

ตัวอย่างการหาค่าIOC

หลักการวัดและประเมินผล

VCDการหาค่าจำแนก

imageประเทศสมาชิกอาเซียน

ข้อมูล ๑๐ ประเทศในอาเซียน

ท่องเที่ยวประเทศพม่า

ท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม

ท่องเที่ยวประเทศลาว

ท่องเที่ยวประเทศสิงค์โปร์

ท่องเที่ยวประเทศมาเลเซีย

ท่องเที่ยวประเทศอินโดนีเซีย

ท่องเที่ยวประเทศบรูไน

ท่องเที่ยวประเทศเขมร

ท่องเที่ยวประเทศฟิลิปฟินส์

ท่องเที่ยวประเทศไทย

image อาเซียนน่ารู้

รู้จัก10ประเทศแบบย่อ

น่ารู้อาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สมาชิกอาเซียน

ดอกไม้ในอาเซียน

ภาพดอกไม้ในอาเซียน

ภาพดอกไม้ในอาเซียน

ชุดประจำชาติในอาเซียน

ชุดประจำชาติในอาเซียน

ประเทศไทยกับอาเซียน

แผนการเรียนรู้อาเซียน

พัฒนาเด็กไทยสู่อาเซัยน

ภาพวาดเกี่ยวกับอาเซียน

ภาพการ์ตูนชุดอาเซียน

ภาพดอกไม้ประจำชาติ

ภาพแหล่งท่องเที่ยว

คนเก่งเล่านิทาน

image เรียนรู้ภาษา

ภาษาจีน

ศูนย์จีนศึกษา

ศูนย์ลาวศึกษา

ศูนย์เวียดนามศึกษา

ศูนย์ภาษา

มหาวิทยาลัยคุนหมิง

ภาษาเขมร

เรียนรู้ภาษาลาว

เรียนรู้ภาษาลาวพื้นฐาน

เรียนรู้ภาษาลาววันละคำ

image เว็บข้อสอบ

ติวสอบ กพ.

คลังข้อสอบEN คณิต

คลังข้อสอบEN คณิต๑

สูตรลัดคำนวณมุม

แนวข้อสอบ กพ

สอบครูธุรการ

ดาวน์โหลดข้อสอบ9มฐ

เว็บสอบครู

วรรณคดีที่น่าอ่าน

เรื่องย่อรามเกียรติ์

เรื่องรามเกียรติ์

เรื่องยอพระอภัยมณี

เรื่องพระอภัยมณี

เรื่องย่อขุนช้างขุนแผน

เรื่องขุนช้างขุนแผน

บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน

เรื่องศรีธนญชัย

นิทานอีสป


เผยแพร่นวัตกรรม

ส่งข่าวทักทายกันบ้างนะคะ...